CAP (Centre for Art and Philosophy) is an interdisciplinary research platform based at the Faculty of Philosophy of the Erasmus University Rotterdam. Most of its members have been or are still working at the department as lecturers, researchers or affiliates.

Premsela lezing '09 Dasein als Design

01/04/2009

Op 1 April 2009 gaf Henk Oosterling de Premsela Lezing, getiteld Dasein als Design, of: Moet Design de Wereld Redden. "Alles in onze wereld is ontworpen. Designers zijn de afgelopen 3 decennia steeds nadrukkelijker in de consumptiesamenleving aanwezig en de digitale cultuur heeft ze een cruciale positie toegedicht. Productdesign heeft daarbinnen een aanjagende functie omdat het volledig verweven is met de hyperconsumptie die een enorme berg afval genereert omdat alles snel vervangen moet worden. Eigenlijk is design geen discipline meer en misschien zelfs ook geen vak meer. Het is ondertussen een bestaanswijze geworden, een manier om je leven in te richten, een Dasein. Design is dus meer dan een vak, het is een discours: een legitimatie van de wereld en van het bestaan.De in de lezing opgeworpen vraag is die naar een herdefinitie van het object van ontwerpen: dat zijn niet langer producten als egodocumenten, maar relaties en netwerken die het expliciet maken van onderlinge afhankelijkheid en wederkerige ondersteuning hoog op hun agenda hebben staan."